Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Kotlíkové půjčky

Program obce Branka u Opavy pro poskytování bezúročné návratné finační výpomoci "Půjčky" v intencích výzvy č. 1/2019 Ministerstva životního prostředí Státního fondu životního prostředí a v souladu se zněním souvisejících dokumentů  - zde.

Přílohy programu:

1. Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory zde.

2. Výtah zákona o rozpočtových pravidlech zde.

3. Orientační výčet způsobilých výdajů zde.

4. Čestné prohlášení - vzor zde.

5. Vzor smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci zde.

6. Splátkový kalendář - vzor zde.

7. Žádost o poskytnutí půjčky zde.

8. Žádost o čerpání půjčky zde.

9. Poučení občana o právech - ochrana osobních údajů zde.

10. Rámcový harmonogram kotlíkových půjček zde.