Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Česko-polská spolupráce

V roce 2013 navázala obec Branka u Opavy, jako člen Euroregionu Silesia, partnerskou spolupráci s polskou obcí Kornowac.

První euroregiony se začaly na území České republiky vytvářet v roce 1991 a nyní operují po celé hranici státu. Jejich cílem bylo zpočátku odstranit ekonomické nerovnosti mezi regiony na obou stranách hranice, avšak postupem času spolupráce přerostla i do sociální oblasti.

Euroregion Silesia vznikl v roce 1998 a obec Branka u Opavy se stala jeho členem v roce 2011.

Cílem přeshraniční partnerské spolupráce obou obcí je odstranit negativní dopady existence hranic na běžný život těch, kteří podél nich žijí, stejně tak jako přispět k rozvoji jejich společenského a kulturního života.

K prvnímu setkání představitelů obou obcí došlo dne 26.července 2013, kdy byl představen projekt místní základní školy, tj. Szkoly Podstawowej v Kornowacu-Rzuchowě a v tomto projektu byla naší škole nabídnuta partnerská úloha.

Ačkoliv obec Branku u Opavy a obec Kornowac-Rzuchów dělí vzdálenost 50 kilometrů, jsou si obce velice blízké, a to jak počtem jednoho tisíce obyvatel, tak  i celkovým počtem jednoho sta dětí ve škole a školce. 

Kornowac                                                                                                                                                           

Obec Kornowac se rozkládá východně od Ratiboře a tvoří 5 místních samosprávných částí, tzv. „sołectwa“: Kornowac, Kobyla, Łańce, Pogrzebień a Rzuchów.

Obecní symboly znak a prapor, vycházející z vyobrazení obecní pečetě, která znázorňuje větvičku se dvěma listy: lipovým a dubovým, byly schváleny usnesením zastupitelstva obce dne
11. listopadu 2000.                                                           

Obec Kornowac se vyznačuje velkou členitostí reliéfu, patří k nejčistějším obcím v celém Slezském vojvodství a je přezdívána „Zelené plíce Slezska“. Dokládá to bohatství fauny a flóry včetně chráněných druhů. Z dob krále Sobieského se zachovaly části dubové aleje v Rzuchowě, patřící
k nejzajímavějším zákoutím obce. V Kobyle a Pogrzebieni se nacházejí vyhlídkové věže, které nabízí výhled na celé okolí.

Přes území obce Kornowac vedou dvě turistické trasy. První vede z Łubowic do Pogrzebienia, kterou kdysi kráčel básník Joseph von Eichendorff na cestě ke své vyvolené Luize. Druhá turistická trasa vede jihozápadní hranicí obce a dále pokračuje z Będzina přes Tarnowské Góry a Racibórz do Krzanowic. V budoucnu se počítá s jejím prodloužením přes Moravu až na horu Kahlenberg
u Vídně.

K nejvýznamnějším historickým památkám obce Kornowac patří:

  • palác v Rzuchowě postavený v 80. letech XIX. století Heinrichem Himmlem. Palác je obklopen krajinným parkem s četnými exotickými keři a také jedinečnou přírodní památkou v obci - dubem letním - křemelákem, jehož stáří se odhaduje na 250 let.
  • palác v Pogrzebieni, který roku 1882 koupila rodina von Baildon (potomci známého slezského průmyslníka Johna Baildona) a následně byl přestavěn a rozšířen v italském neorenesančním slohu. Nacházejí se v něm vzácné mramorové schody.
  • kostel v Pogrzebieni, který vznikl v polovině 19. století a vedle svatyně v Pszowě byl nejstarším zděným kostelem v okolí; jeho začátky však sahají pravděpodobně do 14. století.

Obec Kornowac podporuje činnost kulturních a sportovních organizací. Je zde i pět mysliveckých sdružení.