Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Klub seniorů

Klub seniorů v Brance u Opavy vznikl v roce 2005, kdy s myšlenkou na jeho založení přišly paní Karla Víchová a paní Ludmila Gebauerová. Již první setkání seniorů, které se konalo v přísálí Kulturního domu v Brance dne 22. června 2005 zaznamenalo při počtu 33 přítomných veliký úspěch.

A jaký je program setkání?

Při jedné z prvních schůzek přinesl pan Jan Beinhauer několik starších fotografií, na nichž byli mnozí přítomní, avšak o mnoho let mladší. Vzpomínali na dobu, kdy fotografie vznikly a také na ty, kteří ještě tehdy před objektivem stáli. Neméně zajímavé bylo i prohlížení fotografií staré Branky, včetně vzpomínek, co kde stálo a kdo v tom či onom domku bydlel, nebo dosud bydlí.

Podzimní setkání seniorů mělo zase zcela jiný ráz. Bylo ve znamení dobrého jídla. Muži připravili ohniště, ženy jídelníček a opékalo se. Ke špekáčkům nechyběla zelenina, ovoce, káva ani moučník. Po občerstvení došlo i na zpěv. Pan Jan Beinhauer vzal do ruky svou harmoniku a o dokonání dobré nálady a příjemné atmosféry bylo postaráno.

Činností klubu však není jen zábava, ale i vzdělávání a osvěta. Je možné se zde dozvědět 
o zdravé výživě, vhodném životním styl v seniorském věku, stejně tak jako o správném užívání léků či otužování těla.

Klub seniorů v Brance u Opavy připravuje akce pro všechny, kteří mají zájem aktivně žít
i ve zralém věku.