Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Brance u Opavy byl založen dne 29. května 1892.  K jeho založení došlo z podnětu Podolského hasičského sboru, který požadoval, aby si Branka zakoupila hasičské nářadí. Hlavním iniciátorem v Brance byl fojt Jan Kresta, který se stal rovněž prvním starostou hasičů. Velitelem mužstva byl ustanoven František Hrbáč. K první výjezdové akci braneckých hasičů došlo dne 4. prosince 1892 do Otic.

V současnosti jsou branečtí hasiči zapojeni do Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje, takže mohou být povoláni jak k požáru v obci a v blízkém okolí, tak k dopravním nehodám a k civilní ochraně obyvatelstva. Disponují i technikou pro čerpání vody.

Dne 29. května 2012 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Brance u Opavy 120 let od svého založení a k tomuto datu má 80 členů. Nyní je starostou hasičů Roman Dušek a velitelem mužstva Jakub Remeš.

V poválečných letech navázali branečtí hasiči družbu se Sborem dobrovolných hasičů z Rychnova nad Kněžnou. V roce 2013 však byla družba ukončena a to z důvodu zániku Sboru dobrovolných hasičů v Rychnově nad Kněžnou.

Sbor dobrovolných hasičů v Brance je velmi aktivní složkou. Mnohaletou tradici má soutěž v požárním útoku "O putovní pohár SDH Branka u Opavy". Pro veřejnost pořádají také řadu akcí, jako je Pohádkový les, Maškarní ples, či vodění medvěda. A protože braneckým hasičům není lhostejná jejich budoucnost, snaží se vychovávat i své nástupce.