Obsah

Semafor na I/57

Náklady na pořízení:                                                1 039 113,90

Inženýrská činnost, poplatky, stavební dozor.....   358 668,--

--------------------------------------------------------------------------------------

Celkem:                                                                      1 397 781,90 Kč