Obsah

Fasádní hodiny na budově mateřské školy:

Dodávka a montáž                       46 633,--

Elektromontážní práce                  6 423,50

-----------------------------------------------------------

Celkem                                            53 056,50 Kč