Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Připravované akce základní školy v měsíci ŘÍJNU

V průběhu měsíce října bude ve škole probíhat sběr kaštanů. Všichni zapojení žáci budou na konci měsíce oceněni.

Zároveň po celý školní rok budeme sbírat plastové vršky. Sbírka je organizována pro Matyáše Tatzbirka.

Stejně jako v předešlých letech se naše škola opět přihlásila do soutěže ve sběru hliníku, kterou vyhlásilo Statutární město Opava. Soutěž bude probíhat od října do konce května příštího roku a všichni věříme, že dosáhneme na stupně vítězů tak, jak tomu bylo v uplynulých ročnících.

4. října – pojedou žáci 2. až 5. ročníku na besedu a videoprojekci s názvem „Mynmar – divoká cesta do barmské říše“. Akce se uskuteční v nově otevřeném kině Mír v Opavě.

- od 14.00 bude probíhat Školní sportovní liga. Svou rychlost a obratnost si děti vyzkouší při překážkové dráze.

15. října – bude od 14.00 pokračovat dalším kolem Školní sportovní liga. Na programu, pokud nám počasí bude přát, je běh do vrchu. Při této soutěži si žáci vyzkouší svou rychlost a výbušnost.

19. října - na tento den připravujeme pro zájemce Drakiádu spojenou s nocováním ve škole. Od 15.00 půjdeme pouštět draky a po návratu do školy budeme pokračovat v naplánovaném programu zakončeném nocováním. Zároveň je připravena soutěž o nej… buchtu, bábovku či koláč, které po vyhodnocení poslouží dětem k snídani.

29. a 30. října – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŘÍJEN

Ve sportovním kroužku se mohou žáci těšit na veselé sportovní akce se spoustou her a zábavy. Mladším žákům je určeno 3. října Odpoledne se zvířátky a veselé Halloweenské hrátky, které se uskuteční 31. října. Jablíčkové odpoledne bude zaměřeno na netradiční závodivé hry a soutěže s využitím jablíček.

Pro žáky uspořádáme 17. října zábavné odpoledne ,,Puclování“. Cílem akce bude procvičení představivosti a trpělivosti při skládání různých druhů puzzle.

V úterý 23. října proběhne výtvarná dílna s názvem Podzimní tvoření. S dětmi budeme vyrábět podzimní dekorace z papíru a přírodních materiálů.

Ve školní družině probíhá sbírka prodejem výrobků pro organizaci ŽIVOT DĚTEM, o.p.s., která se zaměřuje na podporu a pomoc nemocným dětem z celé České republiky.

Připravované akce mateřské školy na měsíc ŘÍJEN

9.října

v 8,30hod nás navštíví alternativní divadélko s pohádkou „O nafoukaném balónku“ a budeme vybírat 50,- Kč. Přiveďte tento den děti tak, aby stihli začátek představení.

16.října

v 9,00hod nám zahraje divadélko „Smíšek“ pohádku „Tjúplná lesní bajka“. Budeme vybírat 50,-Kč.

18.října

se uskuteční třídní schůzky v budově mateřské školy pro všechny zákonné zástupce v době od 16,00hod.

Budete informováni :

- školní řád

* povinná předškolní docházka od pěti let dítěte

* individuální vzdělávání

* vzdělávání dětí mladších tří let

* vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními

děti s odloženou školní docházkou

děti nadané

- akce a aktivity školy pro školní rok 2018/2019

- začlenění nových dětí do kolektivu

- příprava předškolních dětí k zápisu

- zapojení do projektu „Šablony“

- proběhnou individuální pohovory

Věříme, že si uděláte čas a této akce se zúčastníte.
V průběhu měsíce října

- pokračujeme ve sběru víček z pastových lahví a ve sběru hliníku

- zahájíme činnost zájmových aktivit – tělovýchovná, výtvarná a výuka anglického jazyka

- uspořádáme „Dýňování“. Bude to dopoledne plné básní, písní, her, pohádek a dobré nálady. Vyzdobené dýně nás přesunou do podzimního času.

- budeme při příznivém počasí pouštět draka a uspořádáme si vycházku do podzimní přirody

- děti II.třídy se zúčastní filmového představení v kině v Hradci nad Moravicí,. Termín bude ještě upřesněn a budeme vybírat 20,-Kč.

- proběhne „Vánoční fotografování“(termín ještě upřesníme)