Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Připravované akce základní školy v měsíci BŘEZNU

5. března - půjdeme s dětmi 3. až 5. ročníku na besedu a autorské čtení se spisovatelkou Petrou Braunovou. Beseda se koná v Městské knihovně v Hradci nad Moravicí.

11. až 15. března - probíhají v okrese Opava Jarní prázdniny

20. března - na tento den je pro děti z mateřské školy a jejich rodiče připraveno pohádkové odpoledne. Stejně jako v předešlých letech se bude konat v budově školy od 15.30 do 18.00.

26. března - vzhledem k blížícímu se zápisu dětí do 1. třídy přijdou na návštěvu do školy předškoláci z naši mateřské školy. Podívají se na práci prvňáčků a pohrají si ve školní družině.

Připravované akce školní družiny v březnu

V rámci měsíce knihy se uskuteční tematické akce zaměřené na poznávání především české literatury pro děti.

1. března navštíví žáci badatelského klubu Městskou knihovnu v Hradci nad Moravicí, kde si vyslechnou přednášku o knihovně a knihách.

Ve výtvarném kroužku proběhne soutěž ,,Malujeme pohádky“, tématem soutěže budou hrdinové našich pohádek.

28. března prověří zábavné odpoledne s názvem Pohádkové hrátky znalosti žáků z dětské literatury a nejznámějších českých pohádek, žáci si zahrají veselé hry a vědomostní zábavné kvízy.

Žáci sportovním kroužku se v březnu zúčastní turnaje ve vybíjené, který pořádá školní družina v Základní škole Březová.

Připravované akce mateřské školy na měsíc BŘEZEN

V průběhu měsíce března

budeme pokračovat ve sběru hliníku a plastových víček. Děkujeme za Vaše aktivní zapojení do sběru.

V průběhu měsíce března

se budeme připravovat na jaro. Vyrobíme si výrobky s jarní tématikou a školu si vyzdobíme jarně.

Ve středu 6. března

proběhne setkání s rodiči. Tentokrát je akce zaměřena na děti, které se připravují k zápisu do I.ročníku ZŠ. Odbornou přednášku i s ukázkou práce s dětmi provede paní Mgr. Zuzana Pavelová. Zodpoví Vám i dotazy a poradí, jak se na školu připravit a co udělat pro to, aby Vaše děti byly úspěšné. Věříme, že využijete této příležitosti a schůzky se zúčastníte.

V pondělí 11.března – 15.března

V ZŠ jsou „Jarní prázdniny“. Budeme závazně zjišťovat docházku dětí. Provoz MŠ nebude přerušen.

Ve středu 20. března

Nás navštíví divadlo „Koloběžka“. Budeme vybírat 50,-Kč.

V týdnu od 25.března do 29.března

navštíví předškoláci Základní školu v Brance u Opavy a také školní družinu. Seznámí se tak s prostředím školy, způsobem výuky a s celkovým chodem školy.

V měsíci březnu

zahájíme nácvik programu ke „Dni matek“.

V měsíci březnu

navštívíme již podruhé v tomto školním roce „Knihovnu“. Paní knihovnice Mgr. Veronika Žurková bude mít pro nás určitě připraveno pěkné a zajímavé povídání a dovíme se zase něco nového o knihách.