Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Připravované akce základní školy na měsíc červen

1. června - na páteční odpoledne připravil Spolek pro děti oslavu Dne dětí. Od 16.00 je pro děti připraven na školní zahradě bohatý program.

7. června – bude od 14.00 hodin pokračovat dalším kolem Školní sportovní liga. Na programu je běh do vrchu.

8. června – proběhne od 9.00 focení dětí a tříd.

12. června – se od 15.00 do 17.00 konají pohovory s rodiči ke zhodnocení prospěchu žáků za II. pololetí školního roku 2017/2018.

18. června – proběhne závěrečné kolo Školní sportovní ligy.

19. června – proběhne od 15.00 schůzka s rodiči žáků, kteří nastupují v září do 1. třídy.

29. června – společně vyhodnotíme a slavnostně zakončíme školní rok 2017/2018.

Připravované akce školní družiny v červnu

8. června se uskuteční zdravotní výchova s názvem Bezpečné léto. S dětmi si zopakujeme pravidla péče o své zdraví a bezpečnosti při hrách a sportování v letních měsících, také si vyzkoušíme ošetřování různých typů zranění.

V počítačovém kroužku proběhne 11. června vzdělávací akce Bezpečný internet se zaměřením na pravidla bezpečného užívání internetu a na prevenci kyberšikany.

Žáci sportovního kroužku si v hrách Ve dvou se to lépe táhne ověří spolupráci s kamarády v soutěžích pro dvojice.

S dětmi výtvarného kroužku se zapojíme do výtvarné soutěže ,,Tady je Krakonošovo". Soutěž pořádá Nadační fond Jičín - město pohádky u příležitosti 28. ročníku festivalu v Jičíně.

Podle počasí se vypravíme s dětmi v červnu na turistickou vycházku po okolí zámku v Hradci nad Moravicí a uspořádáme pro děti piknik na dekách k ukončení školního roku.

Připravované akce mateřské školy v měsíci červnu

V pátek 1. června

oslavíme na školní zahradě „Den dětí“. Připravili jsme si pestrou paletu zábavy. Budeme v prvé řadě sportovat a potom zpívat a tancovat. Nebude chybět občerstvení v podobě nanuků, které jsme obdrželi od mrazíren Nowaco, koláčky z Kamahaje od paní Kořistkové a odměny za sportovní výkony. Věříme, že nám bude přát počasí a svátek dětí si pěkně užijeme.

Ve středu 6. června v 15,00 hod.

proběhne v mateřské škole oficiální „Rozloučení se školáky“. V úvodu se pobavíme u zábavného programu divadélka „Smíšek“. Potom bude následovat krátký kulturní program a slavnostní pasování předškolních dětí „Na školáky“. Srdečně zveme všechny děti a rodiče obou tříd. Divadelní představení bude hrazeno z prostředků „Spolku pro děti“.

V průběhu měsíce června

budeme pokračovat ve sběru víček z PET lahví a také ve sběru hliníku, který si budeme střádat již pro příští školní rok. V letošním školním roce 2017/2018 se nám podařilo nasbírat 66kg hliníku a za to Vám patří velké poděkování .

V průběhu celého měsíce června

budeme při příznivém počasí využívat ke všem činnostem co nejvíce prostor školní zahrady a pobyt v přírodě.

Provoz MŠ bude ukončen v pátek 29.6. 2018 a zahájen v pondělí 13. srpna 2018.

 

Krásné prožití letních prázdnin Vám i Vašim dětem přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Branka u Opavy.