Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vítáme Vás v kalendářním roce 2019 a přejeme Vám hodně zdraví a rodinné pohody

Připravované akce základní školy v měsíci LEDNU

8. ledna

si mohou děti od 14.00 hodin vyzkoušet sílu svých paží a svou hbitost při šplhu. Jde o další kolo školní sportovní ligy.

9. ledna

pokračuje v městském bazénu v Opavě plavecká výuka žáků 2. až 4. ročníku.

10. ledna

se od 15.00 do 17.00 hodin konají pohovory s rodiči k výsledkům výchovné a vzdělávací práce a klasifikaci žáků za 1. pololetí školního roku 2018/2019.

16. ledna

proběhne v městském bazénu v Opavě 7. lekce plavecké výuky.

23. ledna

proběhne v městském bazénu v Opavě 8. lekce plavecké výuky.

30. ledna

proběhne v městském bazénu v Opavě 9. lekce plavecké výuky.

31. ledna

bude dětem předán výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019. Žáci 1. třídy pak své první vysvědčení půjdou ukázat do mateřské školy, kde spolu s dětmi MŠ shlédnou divadelní představení.

1. února

mají žáci jednodenní pololetní prázdniny.

Připravované akce školní družiny v lednu

Ve sportovním kroužku v soutěži Obručová královna si dívky ověří svou obratnost a vytrvalost.

Ve Víčkované zase využijí žáci ke sportovním hrám víčka z Pet láhví.

V lednu se zaměřujeme na přírodu a péči o zvířata a ptáky v zimním období. Proběhne tematická akce s názvem Zima v naší přírodě, která bude rozdělena na dvě aktivity. První bude zaměřena na teoretické znalosti, žáci budou plnit k tématu úkoly a poznávat jednotlivé druhy živočichů. V dalším odpoledni se vypravíme ke krmelci a k řece s pochoutkami pro zvířata i ptáky.

V úterý 29. ledna uspořádáme pro děti zábavnou akci Kloboukový karneval se soutěžemi, tanci a malou tombolou.

Žáci výtvarného kroužku se zapojí do XVII. ročníku výtvarné soutěže ,,Mé toulky za zvěří". Soutěž pořádá Českomoravská myslivecká jednota.

Připravované akce mateřské školy na měsíc LEDEN

V průběhu měsíce ledna

budeme pokračovat ve sběru víček z plastových lahví a hliníku.

V průběhu měsíce ledna

budeme věřit, že se počasí umoudří a přijde opravdová zima, abychom mohli využívat rekreačních činností na školní zahradě a v okolí MŠ – bobování, hry se sněhem, stavění sněhuláků…

31. ledna

nás navštíví divadélko Smíšek s pohádkou „Hledání Sněžného muže“. Toto představení bude odměnou pro žáky I.třídy, kteří se přijdou pochlubit svým prvním vysvědčením. Divadlo bude hrazeno ze „Spolku pro děti“

V průběhu měsíce ledna

si uspořádáme „Hry s pohádkou“. Starší děti si připraví pro malé kamarády dramatizaci veršovaných pohádek z knihy F.Hrubína „2x7 pohádek“ a dramatizaci pohádky „Rukavička“.

V posledním týdnu ledna budeme zjišťovat docházku dětí 1.února 2019 do MŠ – ZŠ má jednodenní pololetní prázdniny.