Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Připravované akce základní školy v měsíci listopadu

10. listopadu – v 10.00 hodin vystoupí vybraní žáci 2. a 3. ročníku na Vítání nových občánků obce Branka u Opavy.

12. listopadu – si žáci otestují svou rychlost a obratnost při další soutěži v rámci školní sportovní ligy. Od 13.00 hodin si v tělocvičně školy mohou vyzkoušet člunkový běh na vzdálenost 4x10m.

19. listopadu –se konají od 15.00 do 17.00 individuální pohovory s rodiči k výsledkům vzdělávací a výchovné práce za 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020.

20. listopaduzačíná pro žáky 2. až 4. ročníku plavecký výcvik. Výuka potrvá do 12.2.2020 a po dobu výuky plavání se budou žáci učit podle upraveného rozvrhu hodin.

Připravované akce školní družiny v měsíci listopadu

Žáci Badatelského klubu navštíví 7. listopadu Dům svíček a bytových vůní firmy Jana Palle s.r.o v Opavě, kde si prohlédnou provoz a vyrobí si svíčky.

Ve sportovním kroužku proběhne Bramboriáda, ve které děti využijí brambory jako netradiční sportovní náčiní v tematických hrách a soutěžích. Soutěž Obručová královna prověří obratnost a vytrvalost dívek v točení obručí.

Uspořádáme Turnaj v pexesu, ve kterém budou děti soutěžit ve dvou kategoriích mladších a starších žáků. Vítězové obdrží drobné ceny.

Naučné odpoledne 29. listopadu Advent a jeho tradice přiblíží žákům zvyky a tradice v předvánočním období. Součástí bude i malá pracovní dílna.

 

Připravované akce mateřské školy na LISTOPAD

V průběhu měsíce listopadu

pokračujeme ve sběru víček z pastových lahví a ve sběru hliníku.

 

V průběhu měsíce listopadu

se děti zapojí do výtvarné soutěže s vánoční tématikou agentury TOMINO.

 

V měsíci listopadu

si uspořádáme vycházku do podzimní přírody, abychom se přesvědčili, jestli je už připravena na příchod zimy.

 

4. listopadu

nás navštíví „Interaktivní divadlo“. Vybíráme 50,-Kč.

 

5. listopadu

proběhne seznamování s angličtinou hravou formou „Angličtina v pohádce“. Vybíráme 50,-Kč.

 

11. listopadu

podle starých pranostik přijede „Martin na bílém koni“. Jestli tomu tak bude, nebo ne, to opravdu nevíme, ale do naší mateřské školy zima přijede v plné parádě a u té příležitosti si uspořádáme „Svatomartinské dopoledne“ plné zábavy, písní a tanečků.

 

26. listopadu

navštíví naši školáci „Knihovnu“. Děti se seznámí s knihami pro děti, se způsobem půjčování knih a v neposlední řadě se zacházením s knihami. Navážeme na vědomosti a zkušenosti, které jsme získali v MŠ.

 

27.listopadu

nás navštíví maňáskové divadélko „Štenberk“ se třemi pohádkami „O šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce, Zajíc, liška a kohout“. Budeme vybírat 50,-Kč na dítě.

 

V měsíci listopadu

zahájíme sestavování a nácvik programu k „Vánočnímu vystoupení“, které se v letošním roce uskuteční v neděli 1. prosince.