Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Připravované akce základní školy na měsíc leden 2020

6. ledna zahajujeme výuku po vánočních prázdninách.

8. ledna pokračuje šestou lekcí v městském bazénu v Opavě plavecká výuka žáků 2. až 4. ročníku.

14. ledna se od 15.00 do 17.30 hodin konají pohovory s rodiči k výsledkům výchovné a vzdělávací práce a klasifikaci žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

15. ledna proběhne v městském bazénu v Opavě 7. lekce plavecké výuky.

20. ledna si mohou děti vyzkoušet pevnost a sílu svých břišních svalů oři dalším kole školní sportovní ligy. Tentokrát to budou sedy-lehy po dobu jedné minuty.

22. ledna proběhne v městském bazénu v Opavě 8. lekce plavecké výuky.

29. ledna proběhne v městském bazénu v Opavě 9. lekce plavecké výuky.

30. ledna bude dětem předán výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020. Žáci 1. třídy pak své první vysvědčení půjdou ukázat do mateřské školy, kde spolu s dětmi MŠ shlédnou divadelní představení.

31. ledna mají žáci jednodenní pololetní prázdniny a hned na to navazují od 3. února jarní prázdniny.

 

Připravované akce školní družiny v lednu

Ve sportovním kroužku proběhne soutěž Hod na koš, která prověří přesný odhad žáků ve střelbě na koš. Ve Víčkované využijí žáci ke sportovním hrám víčka z Pet láhví.

V lednu budou žáci v badatelském klubu pečovat o zvířata a ptáky v zimním období. Proběhne tematická akce ve dvou částech s názvem Zima v naší přírodě. První bude zaměřena na teoretické znalosti a v druhé se vypravíme ke krmelci a k řece s pochoutkami pro zvířata i ptáky.

Soutěžní odpoledne Znáš živočichy? bude zaměřeno na poznávání živočichů na naší planetě formou vědomostních kvízů a her.

Žáci výtvarného kroužku se zapojí do XVIII. ročníku výtvarné soutěže ,,Mé toulky za zvěří". Soutěž pořádá Českomoravská myslivecká jednota.

 

Připravované akce mateřské školy na měsíc LEDEN

V průběhu měsíce ledna

budeme pokračovat ve sběru víček z plastových lahví a hliníku.

V průběhu měsíce ledna

budeme věřit, že se počasí umoudří a přijde opravdová zima, abychom mohli využívat rekreačních činností na školní zahradě a v okolí MŠ – bobování, hry se sněhem, stavění sněhuláků…

9. ledna

nám přijde zahrát pohádku „Kašpárek v pekle“ divadelní společnost „Kašpárkův svět“. Vybíráme 50,-Kč.

30. ledna

nás navštíví divadélko Smíšek s pohádkou „Doktorská pohádka“. Toto představení bude odměnou pro žáky I.třídy, kteří se přijdou pochlubit svým prvním vysvědčením. Vybíráme 50,-Kč.

V průběhu měsíce ledna

si uspořádáme „Hry s pohádkou“. Starší děti si připraví pro malé kamarády dramatizaci veršovaných pohádek z knihy F.Hrubína „2x7 pohádek“ a dramatizaci pohádky „Rukavička“.

V ZŠ proběhnou 31.ledna jednodenní pololetní prázdniny. Nahlaste prosím závazně docházku Vašeho dítěte do MŠ. Provoz MŠ nebude přerušen.

Šťastný a úspěšný rok 2020, dobrou náladu, veselou mysl, klid, pohodu a zdraví Vám všem přeje kolektiv Základní a Mateřské školy Branka u Opavy.