Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Připravované akce základní školy v měsíci září

2. září – slavnostně zahájíme nový školní rok 2019/2020. Slavnostní zahájení proběhne od 8:00 hodin v zahradě školy. V případě nepříznivého počasí se přemístíme do vnitřních prostor školy.

3. září - žáci obdrží učebnice, sešity, rozvrh hodin a třídní učitelé je seznámí se školním řádem a poučí o bezpečnosti. Výuka 1. ročníku bude ukončena v 9:25 hodin, ostatní ročníky budou končit v 10:30 hodin. Následně bude zahájen provoz školní družiny.

4. až 6. září - v těchto dnech bude probíhat výuka 1. ročníku do 10:30 hodina a výuka ostatních ročníků do 11:25 hodin a provoz školní družiny do 16:00 hodin.

9. září - od pondělí 9. září se děti budou učit podle stanoveného rozvrhu hodin pro školní rok 2019/2020.

10. září – na úterý 10. září na 15:00 hodin je připravena schůzka s rodiči žáků 1. ročníku, kde budou rodiče informováni o adaptaci dětí na školu a budou jim sděleny další důležité informace.

19. září - v 16.00 hodin se koná schůze Spolku pro děti při ZŠ a MŠ - plakát zde, která je společná pro základní i mateřskou školu. Následně proběhnou případné konzultace rodičů s třídními učiteli.

23. září – v tomto týdnu bude zahájena činnost zájmových kroužků

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ZÁŘÍ

V září pravidelně opakujeme s dětmi pravidla bezpečnosti při všech činnostech ve škole, hrách na hřišti i v přírodě. Proběhne vzdělávací odpoledne na téma dopravní výchovy s názvem Bezpečně do školy, ve kterém si zopakujeme pravidla bezpečnosti na silnicích pro chodce a cyklisty.

Podle počasí uspořádáme oblíbenou hru Šipkovanou s hledáním pokladu. Úkoly hry budou zaměřeny na znalosti o našem okolí a přírodě.

Připravujeme zábavné odpoledne s výtvarnou dílnou Není houba jako houba. Budeme si vyprávět o druzích hub v naší přírodě, zahrajeme si veselé hry a vyrobíme k tématu různé dekorace.

Zájmové kroužky budou probíhat v letošním školním roce od 23. září 2019.

Připravované akce mateřské školy na ZÁŘÍ

2.září

„Zahájení školního roku“, přijetí nových dětí a seznámení s novým prostředím a zaměstnanci školy.

V průběhu měsíce září

se uskuteční společná „Plenární schůze Spolku pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy“ v budově Základní školy. Termín bude ještě upřesněn. Srdečně Vás zveme a věříme, že si uděláte čas a přijdete mezi nás.

24.září

nás navštíví hudební divadlo „Letadlo“ s příběhem „Výprava do lesa“. Vybíráme 50,-Kč.

V měsíci září

začneme opět sbírat PLASTOVÁ VÍČKA a HLINÍK. Ve sběru hliníku jsme za loňský školní rok 2018/2019 opět získali 2. místo, které je spojeno s finančním ohodnocením. Peníze využijeme na zakoupení pomůcek a hraček pro děti.

Nádoby ke sběru jsou opět umístěny v prostorách vestibulu školy. Předem děkujeme za aktivní zapojení do akce.

 

Kolektiv MŠ a ZŠ Branka u Opavy Vám všem přeje šťastné vykročení do nového školního roku

2019/2020.