Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Územní plán je důležitým nástrojem obce. S jeho pomocí lze závazně stanovit nejen podmínky pro novou výstavbu, ale i podmínky ochrany charakteristických hodnot území obce. Územní plán je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr, neboť určuje závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území obce v krajině. Jeho cílem je nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostedí, hospodářstvím a společenstvím lidí obývajících toto území. V České republice je územní plán vyhotovován na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Platný územní plán je vždy uložen na obecním úřadě.

Postavení a činnost obcí v oblasti územního plánování zde.

Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování zde.

Smlouva o dílo se zhotovitelem Územního plánu Branka u Opavy ze dne 19.8.2013 zde.

Zadání Územní plán Branka u Opavy zde.

Zpráva o výsledku projednání návrhu zadání Územního plánu Branka u Opavy zde.
 

 

Územní studie pro výstavbu RD - z prosince 2016 lokalita Pod Hanuší, Branka u Opavy zde.

Územní studie Pod Hanuší – výkresy a vizualizace zde.

 

Návrh územního plánu Branka u Opavy z března 2021 naleznete zde. (5.26 MB)

Odůvodnění zde. (5.44 MB)

Vyhodnocení vlivu úp na udržitelný rozvoj území zde. (6.09 MB)