Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Připravované akce základní školy na měsíc březen

Zprovoznili jsme nové webové stránky školy na adrese www.zsbranka.cz

2. března - první pondělí v měsíci proběhne pravidelný ranní kruh s dětmi.

10. března - od 13:00 je připraveno další kolo Školní sportovní ligy. Sílu svých paží a hbitost svého těla si děti prověří při šplhu na tyči.

24. března - vzhledem k blížícímu se zápisu dětí do 1. třídy, který je plánován na čtvrtek 2.dubna, připravujeme pro předškoláky z naši mateřské školy tradiční Pohádkové odpoledne. Děti se s rodiči seznámí s prostředím školy, zahrají si hry, budou plnit úkoly a na závěr obdrží drobné dárky. Připraveno bude také malé občerstvení pro rodiče.

27. března - na tento termín nově připravujeme ve škole Noc s Andersenem. Ve spolupráci s knihovnou bude pro děti z čtenářského kroužku a milovníky knih a čtení připraven program spojený s nocováním ve škole.

Připravované akce školní družiny v březnu

Žáci badatelského klubu navštíví 6. března v rámci měsíce knihy Městskou knihovnu v Hradci nad Moravicí, kde se seznámí s provozem knihovny a s nabídkou knih.

Starší žáci se zúčastní 18. března přátelského turnaje ve vybíjené v ZŠ Březová.

V průběhu března proběhne ve sportovním kroužku soutěž se zaměřením na spolupráci dvojic Ve dvou se to lépe táhne.

Tematická akce ve výtvarném kroužku Knížka je můj kamarád bude zaměřena na dětskou literaturu, české autory a ilustrátory knih. S žáky si také vyrobíme obaly na knížky a veselé záložky.

 

Připravované akce mateřské školy na BŘEZEN

V průběhu měsíce března

budeme pokračovat ve sběru hliníku a plastových víček. Děkujeme za Vaše aktivní zapojení do sběru.

V průběhu měsíce března

se budeme připravovat na jaro. Vyrobíme si výrobky s jarní tématikou a školu si vyzdobíme jarně.

V úterý 10. března

proběhne setkání s rodiči. Tentokrát je akce zaměřena na děti, které se připravují k zápisu do I.ročníku ZŠ. Odbornou přednášku i s ukázkou práce s dětmi provede paní Mgr. Zuzana Pavelová. Zodpoví Vám i dotazy a poradí, jak se na školu připravit a co udělat pro to, aby Vaše děti byly úspěšné. Věříme, že využijete této příležitosti a schůzky se zúčastníte.

Ve středu 18. března

nás navštíví „Integrované divadlo“ s roztančenou pohádkou. Budeme vybírat 50,-Kč.

Ve středu 25. března

proběhne „Divadlo s angličtinou“. Je to náhradní termín za 11.února, kdy z důvodu nemoci se představení neuskutečnilo. Vstupné je již uhrazeno.

V měsíci březnu

zahájíme nácvik programu ke „Dni matek“.

V měsíci březnu

navštívíme již podruhé v tomto školním roce „Knihovnu“. Paní knihovnice Mgr. Veronika Žurková bude mít pro nás určitě připraveno pěkné a zajímavé povídání a dovíme se zase něco nového o knihách.