Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ZŠ a MŠ

Mateřská škola v Brance u Opavy

Mateřská škola v Brance u Opavy je školou s dlouholetou tradicí. Nachází se v centru obce společně s Kulturním domem , Požární zbrojnicí  a Základní školou.Vše je situováno na pravém břehu řeky Moravice, která společně s množstvím pečlivě udržované zeleně vytváří malebné prostředí obce. Za budovou mateřské školy se nachází dostatečně velká zahrada vybavena pískovištěm, průlezkami, houpadly a hrazdičkami pro pohybové vyžití dětí. Celý prostor nabízí dostatek zastínění pro horké letní dny. Na celé ploše jsou rozmístěny lavičky a stoly, které dětem poskytují odpočinek a dle výběru také klidové hry. Také se nabízí využití různých vycházek do okolí , pozorování přírody, blízkého lesa,řeky Moravice se splavem,ale také vlakového nádraží, nové výstavby v obci,nebo práce se dřevem v blízkém dřevařském závodě.Okolí mateřské školy má své kouzlo v každém ročním období a nabízí dostatek podnětů pro rozvoj dětské osobnosti a jeho estetického cítění.

 

Provoz mateřské školy v ranních hodinách začíná v 6,30 hod a je ukončen v odpoledních hodinách v 16,00 hod. V průběhu celého dne jsou pro děti připraveny rozmanité činnosti, které vyplývají ze „Školního vzdělávacího programu“ a dvou „Třídních vzdělávacích programů“.O veškerých činnostech jsou rodičům poskytovány informace na nástěnkách v šatnách.

budova MŠ

Děti získávají vědomosti a dovednosti ve všech oblastech a to přiměřenou a hravou formou, aby je zaujaly a byly pro ně přínosem do dalšího života. Dle možností se stále snažíme zpříjemňovat a esteticky upravovat prostředí, ve kterém děti tráví většinu dne.

Režim dne je přizpůsoben potřebám a věku dětí.Těm menším je poskytováno více hravých činností a odpočinku.U starších dětí se zaměřujeme na kvalitní přípravu pro vstup do ZŠ.Zkracujeme dobu poledního odpočinku a tohoto času využíváme k individuálním činnostem a zájmovým aktivitám.

Děti mají možnost se zapojit do těchto aktivit:
- tělovýchovná aktivita
- hudební aktivita
- výtvarná aktivita
- výuka anglického jazyka


Snažíme se, aby děti v naší mateřské škole byly spokojeny, ráno přicházely s úsměvem a každodenně se s očekáváním dalších pěkných zážitků vracely do kolektivu dětí.

 

Motto:
„Mějte vždy připraven šťastný úsměv pro děti a věnujte jim nejen svou péči, ale i své srdce.“

 

Historie mateřská školy

Naše mateřská škola začala fungovat z podnětu a potřeb rodičů krátce po ukončení  2. světové války a byla slavnostně otevřena  1. května roku 1946 .

V roce 1966 po provedení rekonstrukce se stala  jednotřídní mateřskou školou s celodenním provozem .Součástí školy byla také školní jídelna se třemi pracovnicemi, která umožňovala stravování nejen pro děti mateřské školy, ale také malotřídní základní školy.

Od 1. dubna 1970 požadavky rodičů na umístění svých dětí do školního zařízení vzrostly a kapacita mateřské školy byla rozšířena. Mateřská škola začala fungovat jako dvojtřídní s celodenním provozem a péči o děti zajišťovaly čtyři pedagogické pracovnice a dvě pracovnice provozu.

Od  1. dubna 1996v důsledku snížené populace a nových ekonomických podmínek pro provoz mateřských škol, výchovnou práci zajišťovaly jen tři pedagogické pracovnice .Provoz mateřské školy byl v dopoledních hodinách dvojtřídní a odpoledne jednotřídní.

V následujících letech se úbytek dětí ještě prohloubil a od listopadu roku2000 se škola znovu, jako na počátku, stala školou jednotřídní. Provoz zajišťovaly dvě pedagogické pracovnice a jedna pracovnice provozu.

 

skolka

Zásadní zlom v historii školy nastal v lednu roku 2003, kdy se mateřská škola stala součástí „Základní školy“ v Brance u Opavy pod společnou hlavičkou

 

„Základní škola a Mateřská škola, Branka u Opavy“

příspěvková organizace

 

V dubnu 2003 se provoz mateřské školy opět stal dvojtřídní se třemi pedagogickými pracovnicemi a dvěmi pracovnicemi provozu.

 

V následujícím roce 2004 v červenci a srpnu prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí, která se týkala vnitřní přestavby, výměny oken a dveří a vytvoření nového sociálního zařízení tak, aby odpovídalo všem normám a předpisům.  Zároveň byla vybavena z velké části novým nábytkem.

V letních měsících roku 2012 byly uskutečněny další rekonstrukční práce a to nejen v prostorách budovy,ale úpravou prošla také školní zahrada.Došlo k částečnému zateplení prostor MŠ, k výměně plynového kotle, aby vytápění budovy bylo dostatečné, ale zároveň úsporné.Na školní zahradě došlo k úpravě prostoru a umístění hracích prvků tak, aby je bylo možno využívat v plné míře.V zadním rohu byl vytvořen mírný svah, který lze využít k rekreačním činnostem v zimních měsících.Celková plocha byla osázena stromy a keři. Tak zahrada splňuje nejen účelové požadavky,ale také zaručuje bezpečnost dětí a v neposlední řadě je její vzhled estetický.

Dnes je kapacita mateřské školy naplněna, o děti pečují tři pedagogické pracovnice a dvě pracovnice provozu.

 skolka