Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Pasport místních komunikací

Pasport místních komunikací obce Branka u Opavy

Hlavním motivem pro tvorbu pasportu místních komunikací obce Branka u Opavy je zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a zjednodušení dopravního značení uvnitř obce, neboli zavedení pravidla pravé ruky. Nový pasport jsme navíc nuceni zpracovat, neboť tuto povinnost má každá obec ze zákona (my jsme převzali Pasport z Hradce nad Moravicí v roce 1994).

 Pasport místních komunikací upravuje provoz pouze na komunikacích, které spravuje obec, nelze tedy v rámci tohoto pasportu upravovat např. rychlost na silnici I. či III. třídy. Nicméně i bezpečnost na těchto silnicích řešíme, v nejbližší době chystáme další jednání s ŘSD a SSO, kde budeme požadovat jisté úpravy v rámci naší obce (instalaci semaforu na I/57 a úpravu povrch na ul. Školní)

Ze všech souborů je zřejmé, že zpracování návrhu Pasportu nebyla jednoduchá záležitost při detailním studiu jednotlivých vozovek a dopravních poměrů. Všechny navrhované úpravy (umístění retardéru, jednosměrka na ul. Požární, zrcadla na Školní, Bezručově nábřeží, Cihelní, apod.) vycházely z hlavního požadavku - požadavku na maximální bezpečnost všechuživatelů našich cest, řidičů, chodců, cyklistů a zejména našich dětí. Dodržování těchto dopravních nařízení je především v lidech, resp. účastnicích silničního provozu. Mám na mysli nešvar – vyhýbání se retardéru na ul. Havlíčkové, a jiné kličky.

Při práci takového rozsahu se vždy vyskytnou protichůdné postoje skupin obyvatel, někteří změny a úpravy přivítají, jiní s nimi z různých důvodů nemusí souhlasit. Stále však mějme na paměti naši bezpečnost!

Pasport je v tištěné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Brance.

Pasport - průvodní zpráva zde.

Pasport - místní komunikace zde.

Pasport MK - orto zde.

Pasport MK - orto zde.

Pasport MK - parcely zde.

Pasport MK - přehledy zde.

Vyvěšeno: 1. 3. 2016

Datum sejmutí: 17. 3. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět