Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Současnost

Od roku 1972 byla obec Branka u Opavy součástí města Hradce nad Moravicí. 
Na přelomu roku 1992 a roku 1993 proběhla v obci podpisová akce za osamostatnění obce a vyzněla pro samostatnost. Byla však zpochybněna Zastupitelstvem města Hradec nad Moravicí a musela být zopakována. I v opakovaném referendu si občané obce řekli o samostatnost. Ustavující schůze obecního zastupitelstva se konala dne 11. března 1994 a prvním starostou obce byl tehdy zvolen pan Josef Fresser. Sídlo obecního úřadu bylo zřízeno v adaptovaných prostorách kulturního domu. Po osamostatnění byla dokončena plynofikace obce, opraveny chodníky a komunikace v délce zhruba 3,5 km. Samozřejmostí je vodovod, dešťová kanalizace a nově vybudovaná čistírna odpadních vod.

Znak a prapor

Od roku 2000 má obec svůj znak a prapor, který byl navržen PhDr. Karlem Müllerem ředitelem Zemského archívu v Opavě. Brána s cimbuřím naznačuje význam obce jako brány v pásu palisádového opevnění mezi Hanuší a Braneckým kopcem, kolmo postavená radlice vyjadřuje zemědělský charakter.

Občanská vybavenost

Základní škola

V obci se je základní škola malotřídního – trojtřídního charakteru s 1. až 5. ročníkem.
S spolu s mateřskou školou tvoří jednu příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem
je obec Branka u Opavy.

Základní škola se nachází v budově z roku 1913. Od té doby zaznamenala v průběhu let minimální změny a hlavně konstrukce krovu byla v havarijním stavu. Proto byly v roce 2003 započaty stavební úpravy v prvním nadzemním podlaží a v roce 2004 pak byla zapracována studie celkové rekonstrukce, včetně výstavby nového školního hřiště. Projekt zpracoval  Atelier GHM, v. o. s., z Opavy a rekonstrukci provedla firma Ing. Pekárek – stavební společnost, spol. s r.o., z Opavy. Celkové náklady rekonstrukce činily 11 534 867 Kč.

Nově vybudované školní hřiště s velmi příjemným umělým povrchem je od roku 2006 zpřístupněno také veřejnosti. Je zde k dispozici tenisový kurt, nohejbalové hřiště, koš pro streetball i hřiště pro házenou a vybíjenou.

Mateřská škola

Mateřská škola se nachází v budově z roku 1964, děti jsou rozděleny do dvou tříd. I tato škola prošla nutnou rekonstrukcí. V roce 2004 došlo k přebudování vnitřních prostor a v letech 2012 a 2013 pak byla budova nově zastřešena a zateplena. Úpravou prošla také její školní zahrada.

Multifunkční dům

V sousedství mateřské školy se nachází multifunkční dům. Jeho součástí je sál s přísálím, knihovna, obecní byt, kanceláře obecního úřadu a pohostinství. Objekt vznikl v letech 1955 – 1964   přestavbou hostince a již v roce 1961 byl částečně zprovozněn. Přestavba multifunkčního domu, stejně jako výstavba mateřské školky, hasičské zbrojnice a místní prodejny potravin byly uskutečněny výhradně občany v tzv. akci Z.

Cyklostezka

Obcí vede podél řeky Moravice z Opavy do Hradce nad Moravicí a postupně až do Kružberku cyklotrasa č. 551. Celková délka cyklotrasy je 43 kilometrů. Nejvíce frekventovanou částí je nenáročný asfaltový úsek z Opavy do Hradce nad Moravicí, který je hojně vyhledáván také in-line bruslaři.