Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

VÝSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V MŠ A ZŠ BRANKA U OPAVY

logo

Radostně oznamujeme, že realizujeme svůj nový projekt s podporou Místní akční skupiny Opavsko z.s.

Projekt s názvem „Vybudování sociálního zařízení v MŠ a ZŠ Branka u Opavy“

se stal součástí realizace místní rozvojové strategie  MAS Opavsko na roky 2014-2020
s názvem "Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020, jsme vybudovali nové pohotovostní sociální zařízení v rámci základní školy a mateřské školy,

čímž přispějeme ke zlepšení bezpečnosti a hygienických podmínek v rámci činnosti ZŠ
a MŠ Branka u Opavy. Žáci budou moci využívat při svém pobytu na zahradě pohotovostního WC umístěného v 1.PP objektu, nebude docházet k časovým prodlevám ve výuce a dojde ke zvýšení bezpečnosti žáků. Realizace projektu bude mít neutrální vliv na životní prostředí.

Stavební úpravy v ZŠ zahrnovaly vestavbu zádveří WC s umyvadlem a místnosti s WC v 1.PP vč. vodoinstalace, vytápění přímotopem, elektroinstalace a vzduchotechniky. Stavební úpravy v MŠ zahrnovaly vybudování místnosti s WC, zádveří s umyvadlem a místnost se sprchovým koutem, vč. vodoinstalace, vzduchotechniky, elektroinstalace a vytápění.

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz

Výstavba suterénních WC ve škole i ve školce byla firmou RMK ukončena na konci července 2021.

Z vlastních zdrojů jsem zaplatili:    185 746,99

Dotace SZIF:                                        418 193,--

---------------------------------------------------------------

Cena celkem:     603 939,99 Kč

 

fotofotofotofoto

fotofotofotofoto

fotofoto

foto