Obsah

Oprava asfaltové části cyklostezky

Obec Branka u Opavy získala dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" na realizaci projektu  Oprava asfaltové části cyklostezky Opava-Kylešovice - Branka u Opavy na cyklotrase č. 551. Dotace z MSK by měla činít 256 500,-Kč

Oprava cyklostezky dokončena

V pátek 17. ledna byla oficiálně dokončena oprava asfaltové části frekventované cyklostezky
z Branky u Opavy ve směru do Opavy-Kylešovic (cyklotrasa č. 551). Oprava byla zahájena
v pondělí 25. listopadu 2019 a protáhla se do roku 2020 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (déšť, sníh) a technologických problémů (poruchy strojního zařízení).

Povrch úseku dlouhého 595 metrů byl již značně narušen kořeny stromů stojících podél cyklostezky. Asfalt na mnoha místech popraskal a leckde také vyklenul nad úroveň terénu, takže hrozilo nebezpečí úrazu projíždějících cyklistů. Oblíbenou cyklostezku houfně využívají cyklisté
i rodiny s dětmi už více než 15 let, takže oprava povrchu asfaltové části cyklostezky byla novým vedením obce na začátku volebního období 2018-2022 zařazena do seznamu priorit.

Na opravu cyklostezky získala obec Branka u Opavy dotaci z Moravskoslezského kraje z programu "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" ve výši 85 % uznatelných nákladů. Krajským úředníkům patří poděkování, že situaci v uvedeném úseku cyklotrasy č. 551 vyhodnotili jako opravdu potřebnou a projekt vybrali k financování. Po opravě se cyklostezka stala pro cyklisty opět bezpečně sjízdnou.

Vyúčtování opravy cyklostezky :


Úhrada Profaktum za podání žádosti o dotaci :                14 520,-- Kč
Oprava asfaltu firmou Grande Solution :                         299 233,-- Kč

Poskytnutá dotace z Moravskoslezského kraje :          -254 258,28 Kč

Náklady obce celkem :                                                       59 494,28 Kč

                                                                                                                                                                                 

 

 

.

 .

.

.

.