Obsah

Obnova kaple

logo

Stavební část obnovy kaple Nejsvětější Trojice ukončena

V měsíci říjnu byla dokončena stavební část dotačního projektu „Restaurování oltáře a obnova kaple Nejsvětější Trojice v Brance u Opavy”.

Již v zimě a na jaře byly provedeny hrubé zednické práce – oklepána vlhká omítka a natažena nová – sanační, objekt byl injektován a poté také vymalován.

Na podzim prošla zásadní obnovou věžička kaple, která musela být pro svůj celkově zchátralý stav vyměněna. Nová tedy není jen krytina z mědi, ale také trámová konstrukce, bednění a modřínové žaluzie. Původní báň byla zrestaurována a zčásti pozlacena, na vrcholku přibyl nový kovaný kříž a korouhvička s letopočtem výstavby kaple.

V rámci dotačního projektu tak zbývá dokončit restauraci oltáře, kterou provádí střední odborné učiliště v Miloticích nad Opavou. Bohužel pandemie covid- 19 v letošním roce učiliště uzavřela a znemožnila včasné dokončení opravy. Na oltář tedy stále čekáme. Spolu s oltářem má učiliště dodat i nový dřevěný obětní stůl, neboť původní cihlový byl zemní vlhkostí nevratně poškozen.

Projekt „Restaurování oltáře a obnova kaple Nejsvětější Trojice, Branka u Opavy“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

foto kaplefoto