Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Stavba a instalace multifunkčního hřiště

Proj. dokumetace pro staveb. povol. a inženýrská činnost         61 105,-

Správní poplatek                                                                                 31 000,-

Podání žádosti o dotaci a provedení výběr. řízení                        38 000,-

Obnova veřejného osvětlení                                                              4 633,80

Uchycení sítí                                                                                          4 743,20

Přeložka nízkého napětí                                                                     94 093,-

Autorský dozor                                                                                      8 470,-

Výstavba multifunkčního hřiště - staveb. práce                        3 510 739,-  

Stavební dozor                                                                                      35 620,-

Inženýrská činnost                                                                                 3 800,-

Projekt sadové úpravy hřiště                                                             11 900,-

Mobilní WC                                                                                            41 140,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem:                                                                                           3 845 244,-Kč