Obsah

Fitness stroje a zpevněné plchy pod nimi

Stavba zpevněných ploch pod fitness stoji     86 390,-

Nákup a instalace fitness strojů                      142 054,-

-------------------------------------------------------------------------

Celkem:                                                               228 444,-Kč