Obsah

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Postupná rekonstrukce kulturního domu v Brance u Opavy zde.

Studie - Kulturní dům Branka u Opavy - stavební upravy a přístavba objektu včetně řešení předprostoru

Obálka zde.

Technická zpráva KD Branka zde.

Návrh předprostoru - KD Branka - zeleň zde.

Průvodní zpráva KD Branka - zeleň zde.

Situace - stávající stav + geodetické zaměření zde.

Situace - navrhovaný stav - zákres do katastru zde.

Situace - navrhovaný stav zde.

Stávající stav - půdorys 1PP, 1NP zde.

Stávající stav - 2NP, pohledy zde.

Navrhovaný stav - půdorys 1PP zde.

Navrhovaný stav - půdorys 1NP zde.

Navrhovaný stav - půdorys 2NP zde.

Navrhovaný stav - řezy zde.

Navrhovaný stav - pohledy zde.

Řešení vodního prvku zde.

Etapizace - půdorys 1PP zde.

Etapizace - půdorys 1NP zde.

Etapizace - půdorys 2NP zde.

Otázky a odpovědi k rekonstukci kulturního domu naleznete zde.

Prozatím nebylo uskutečněno