Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

„Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Branka u Opavy na ulici Školní”

Obec Branka u Opavy požádala na přelomu května a června odbor dopravy MMO o územní souhlas a stavební povolení na projekt s názvem „Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Branka u Opavy na ulici Školní”. Projekt byl připravován od roku 2017 ve spolupráci s opavskou architektonickou kanceláří ARCHITECHNIK.

obrázek

Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti na ulici Školní zahrnují vybudování nových a rekonstrukci stávajících chodníků, zejména pak podél Školní ulice v prostoru obecní návsi a dále podél části pravé strany Školní ulice k ulici Zadní, zřízení nových osvětlených přechodů pro chodce na křižovatce ulic Školní a Zadní, na Školní a v ústí ulice Havlíčkova, dále pak přeložení příjezdu ke KD a hasičské zbrojnici ze Selské, vybudování zpomalovacích prahů v ústí ulic Havlíčkova, Selská a Bezručovo nábřeží (na základě požadavku odboru dopravy) a řadu dalších drobných opatření. Na realizaci projektu chce obec získat dotaci z 15. výzvy iROP MAS Opavsko „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 2019“, která byla vyhlášena 31. května 2019.

Vyvěšeno: 6. 6. 2019

Datum sejmutí: 18. 7. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět