Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Stavba a instalace multifunkčního hřiště

Proj. dokumetace pro staveb. povol. a inženýrská činnost         61 105,-

Správní poplatek                                                                                 30 000,-

Podání žádosti o dotaci a provedení výběr. řízení                        38 000,-

Obnova veřejného osvětlení                                                              4 633,80

Přeložka nízkého napětí                                                                   116 707,-

Autorský dozor                                                                                       4235,-

Výstavba multifunkčního hřiště                                                  3 510 739,-