Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Informace k plánovaným investicím pro letošní rok ke dni 23.3.2018 …

V polovině února se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele díla „Stavba
a instalace multifunkčního hřiště – veřejně přístupné sportoviště - Branka
u Opavy“. O realizaci našeho záměru projevilo zájem a nabídku předložilo
5 společností. S vítězným uchazečem bude uzavřena „Smlouva o dílo“. Sportoviště bude postaveno letos, na stávajícím velkém hřišti. Doba stavby přibližně 90 dnů. Přesný termín zahájení a dokončení stavby bude součásti smluvních podmínek. Výběrové řízení připravila, z pověření obce, společnost BON-TENDR s.r.o..

Jednou z podmínek pro stavbu multifunkčního hřiště bylo vybudování parkovacích ploch v blízkosti sportoviště. Parkovací plochy budou zřízeny v příjezdové komunikaci k hřišti, z ulice Rychnovské nábřeží. Budou vybudovány formou zpevněných ploch s jejich odvodněním a osvětlením zmíněného prostoru. Předpokládaný termín pro stavbu je druhá polovina roku.

Nejpozději v dubnu bude zahájena stavba „Sektoru pro skok daleký“ v prostoru školní zahrady u ZŠ v Brance. Nové sportoviště budou moci využívat žáci školy, v rámci tělesné výchovy či jiných sportovních aktivit, ještě před prázdninami.

V současné době probíhá zajišťování potřebných dokladů pro plánované odstranění chátrajícího bytového domu č. p. 1 „Trňák“. Po vydání povolení k odstranění stavby bude následovat výběrové řízení na zhotovitele díla. Záměr bude realizován ve druhé polovině letošního roku.

Průběžně, s ohledem na klimatické podmínky, probíhá stavba „Rozšíření a zřízení zpevněných ploch ….“ u bytových domů v dolní části ulice Cihelní. Probíhající práce ctí harmonogram. Nemůžeme jinak, než s hlubokou úklonou poděkovat pracovníkům společnosti JANKOSTAV s.r.o. a obyvatelům zmíněných bytových domů za doposud bezproblémovou spolupráci při probíhajících stavebních úpravách. Stavba bude dokončena nejpozději na přelomu měsíců března a dubna.

V návaznosti na stavbu „Rozšíření a zřízení zpevněných ploch …“ bude dokončena oprava zbývající části chodníku na ulici Cihelní, po pravé straně, směrem k průmyslové zóně. Tuto opravu provede společnost JANKOSTAV s.r.o. nejpozději v měsíci dubnu. Současně s opravou chodníku budou provedeny i nezbytné okolní terénní úpravy, včetně vykácení starých tújí a zasazením tújí nových či zasazením jiné vhodné zeleně.

Začátkem března proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla „Oprava povrchu místní komunikace Cihelní v prostoru obytné zóny, včetně výměny silničních obrub a opravy sjezdů k rodinným domům a jejich odvodnění“. Vítězný účastník by mohl, po podepsání smlouvy o dílo, realizovat obecní záměr začátkem druhé poloviny letošního roku.