Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Schválena dotace na zvýšení dopravní bezpečnosti v centru obce

logo eulogo mmr

Investiční projekt s názvem „Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Branka
Opavy“, který jsme v červenci přihlásili do 15. výzvy MAS Opavsko "Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 2019“, byl vyhodnocen jako úspěšný.
Na realizaci projektu obdržíme z Evropského fondu pro regionální rozvoj dotaci ve 
výši 1,9 mil. CZK. Před námi je tak další etapa, kdy v průběhu měsíce ledna provedeme výběrové řízení na realizační firmu a poté připravíme samotnou realizaci projektu. Stavební práce bychom chtěli zahájit v jarních měsících roku 2020.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím stavební úpravy komunikací a vybudování chodníků zvýšit podíl udržitelných forem dopravy a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Vytvoří se tak bezpečná a kvalitní infrastruktura, která přispěje ke zvýšení podílu pěší dopravy, ke zvýšení bezpečnosti a snížení rizika kolizních situací účastníků dopravního provozu. Dojde ke zkvalitnění a zatraktivnění pěší a veřejné dopravy v obci.

Projektem je řešeno zvýšení dopravní bezpečnosti na ulici Školní v úseku od Bezručova nábřeží po ulici Zadní. Důraz je kladen na zvýšení bezpečnosti chodců v území zřízením oboustranných chodníků včetně přechodů pro chodce, míst pro přecházení
a zpomalovacích prahů. Podpůrným opatřením je redukce stávajících nájezdových oblouků křižovatek a materiálového zvýraznění změny dopravního režimu mezi silnicí III/4644 a místními komunikacemi.

 

logo

Informace k realizaci projektu "ZVÝŠENÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI V OBCI BRANKA U OPAVY" zde.

Fáze prací zde.

Mapa zde.

Harmonogram prací zde.

Náhled situace zde.